INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Udviklingen i kommunikationsformer

Udviklingen af en Kommunikationsstrategi har betydning for hallens drift og udvikling. Sundhed er blevet en salgsvare, som mange gerne vil betale for, ligesom selviscenesættelse og personlig branding kan blive vigtige parametre for hallernes fremtid.

Den måde, der kommunikeres til forbrugerne, er forandret gennem en årrække. Det er ikke længere nok at give faktuelle oplysninger om et produkt og forvente at kunden har (og ser) behovet. Det handler nu om historiefortælling (storry telling) og branding. Der skal skabes fortællinger om produktet, som folk kan forholde sig til og gerne vil være en del af.

Alle mennesker skaber et billede af sig selv overfor omverdenen via de produkter, de forbruger, det arbejde de har, den ferie de holder, det sted de bor, og det de gør i fritiden. Tilsammen skabes en fortælling, som videregives til andre.

”Det betyder, at iscenesættelsen af fortællingen bliver vigtigere og vigtigere. Hvis man vil sælge et godt produkt, er det ikke længere nok, at produktet er kvalitetscertificeret og produceret efter alle forskrifter. Det skal også påvirke vore følelser, som enhver god fortælling påvirker vore følelser.” 3
 
Der er næsten 1500 haller på landsplan. De fremstår i høj grad ens, tillukkede og ikke særligt offensive i kommunikationen med omverdenen. De udstråler et sted forbeholdt sportsfolk og lokale. Hvis man ønsker flere brugere - eller andre brugere - er det nødvendigt at fokusere på hallens markedsføring og det indtryk den giver af sig selv. Ved en opgradering får man mulighed for at skabe hallens historie på ny og skabe et image, der er anderledes end nabohallens.

Der er mange mulige måder, hallen kan markedsføre sig på. Sundhed er en mulig historie, man kan bygge hallens fremtid på. Sundhed er blevet en salgsvare, som mange private idrætstilbud som for eksempel fitnesscentre og yogaskoler sælger sig på. Mange vil gerne betale sig til et sundere liv og her er idræt og motion en vigtig brik. Derfor er der et potentielt marked for hallerne ved etablering af kostrådgivning, massage, fysioterapi og genoptræning. Her kan man tilbyde de produkter, som det ’sundhedssøgende’ publikum gerne vil have.

Udover de ’historier’, der direkte kobler sig til sundhed, motion og velvære, er det også muligt at skabe et særligt image omkring mere generelle temaer som f.eks. den bæredygtige hal, den åbne hal, den fleksible hal, mv.

Ved opgraderingen er det vigtigt, at hallen finder sin særlige niche, dét der netop adskiller den fra nabohallen. Mange mennesker kører gerne langt for at dyrke bestemte former for idræt. Hvis man vil have fat i de voksne med mange muligheder, er det vigtigt, at man skaber et ”brand” og tilbyder en vare, de kan identificere sig med. 
 
”Historien om hallen” skal sikre, at den skiller sig ud fra de mange andre haller. Det handler om at have en særlig profil, et særligt ”billede” af hallen, som de kunder man gerne vil have, kan identificere sig med.

3) Jesper Bo Jensen på www.fremforsk.dk