INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Udviklingen i driftsformer

De driftsmæssige muligheder og nødvendigheder er ændret gennem de 40 år, faciliteterne nu har eksisteret. Tidligere var hallerne primært ejet af kommunen og drevet af de lokale foreninger. Der var ansat en halinspektør, som fungerede som pedel.

Organisationsformerne er nu blevet blandet. Nogle haller drives som selvejende institutioner, nogle er blevet kommercielle, mens andre fortsat er offentlige. Halinspektører er mange steder stadig eneste ansatte men arbejdsopgaverne er blevet flere. Halinspektøren er nu ikke alene pedel men også planlægger, igangsætter, koordinator, initiativtager, m.m.

Den private sektor vinder hastigt frem på idrætsområdet, og der er fremgang i de private fitnesskæder. Der ”svedes for millioner”, som det hedder i en rapport om fitnesssektoren i Danmark fra Idrættens Analyseinstitut.

Der er mange muligheder for udvikling af hallens organisatoriske fremtid. Det afhænger meget af den lokale situation, hvad der er rigtigt for netop den hal.

Også teknisk er der sket forandring og udvikling gennem de sidste 40 år. Især inden for automatisk styring er der kommet mange muligheder, der letter driften, sparer energi og muliggør hurtigere skift fra en aktivitet til en anden. Kravene er blevet større og de mødes af utallige løsningsmuligheder.

Bæredygtighed har gennem årene fået en større, og større betydning. Samfundet er blevet klar over, at forbrug af fossile brændstoffer ikke varer evigt, og at vi ikke kan blive ved med at tage mere fra naturen, end vi giver tilbage. Derfor må man ved opgradering af haller tage bæredygtighedsaspektet med ind og prioritere det.