INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Argumenter

Når hallerne opgraderes har alle en rolle at spille. Det er en omfattende proces, når hele anlægget skal gentænkes og skabes forfra.

Forskellige grupper har forskellige grunde til at gå ind i en opgraderingsproces. Det er derfor vigtigt, at man tidligt i processen får kortlagt de bevæggrunde, argumenter og dagsordner, der er for opgraderingen for at kunne prioritere åbent i fællesskab. Samtidig vil det være forskellige argumenter, der kan overbevise interessenterne om, at en opgradering er det rigtige.