INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Politikere

  • Som politiker har du det overordnede ansvar for idrætsfaciliteter, aktiviteter og tilbud i kommunen.
  • Ved en opgradering kan der fortælles en ny historie om hallen. Denne historie kan præges fra politisk side, så den støtter op om kommunens identitet.
  • Ved at opgradere frem for at renovere er der mulighed for at skabe rum for flere brugergrupper og aktiviteter. Dermed vil flere brugere føle, at der gøres noget for dem.
  • Ved at opgradere frem for at renovere kan der gives adgang for en større del af befolkningen, som muliggør øget fysisk aktivitet.
  • Øget fysisk aktivitet giver bedre sundhed.
  • Opgradering af idrætsfaciliteterne kan kobles med en sygdomsforebyggelse, så man mindsker fremtidige belastning af sundhedsbudgettet.
  • Hallen kan bruges som profilering af kommunen og dermed være med til at tiltrække eller fastholde de befolkningsgrupper, der efterspørger aktivitet og udfordringer.