INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Bygherrer

  • Bygherren får et bedre og mere tidssvarende hus ved at opgradere frem for at renovere.
  • Med en hal, der rummer mere aktivitet og flere tilbud indbydes flere til at være aktive, dette kan styrke driftsindtægterne.
  • Ved at udnytte nye tekniske muligheder kan driftsudgifterne reduceres.
  • Ved at fokusere samlet på drift, kommunikation, aktivitet og facilitet skabes et helhedsorienteret anlæg til gavn for driftsøkonomien.