INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Brugere

  • En opgradering skaber de basale muligheder, der mangler i dag.
  • En opgradering skaber en øget kvalitet i oplevelsen og aktiviteten.
  • En opgraderet hal, der fokuserer på at øget kvalitet, vil påvirke dit velbefindende i en positiv retning.
  • Ved at inddrage flere brugere i hallen bliver det et mere dynamisk sted.
  • Ved at fokusere på kvalitet og rumlighed skabes plads og mulighed for, at hele familien kan være sammen selv med forskellige aktiviteter.
  • Der bliver med nye rum skabt mulighed for at udvikle nye aktivitets- og samværsformer.