INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Foreninger

  • Ved at hallen tiltrækker flere brugere, er der potentiale for at få flere medlemmer.
  • De frivillige bliver gladere for at være i huset og vil gerne yde en indsats for foreningen.
  • Der bliver bedre muligheder for at eksponerer foreningen.
  • Foreningsaktiviteten får bedre forhold.
  • Klubfællesskabet kan udvides.