INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Opgradering
Udfordringer ved opgradering
Målsætninger for opgradering
Fokusområder for opgradering
Nye behov og muligheder
Enhver hal er forskellig
Scenarier for opgradering af haller

Status
Byggeaktivitet i hallerne
Idræt i byrum
Hallernes tilstand
Brugernes efterspørgsel

Udvikling
Udvikling i aktivitetesdyrkelsen
Udviklingen i kommunikationsformer
Udviklingen i facilitet
Udviklingen i driftsformer

Argumenter
Politikere
Bygherrer
Driftspersonale
Brugere
Foreninger
Rådgivere
Skoler

Definition af opgradering

Opgradering er ikke:
Vedligeholdelse
Renovering
Modernisering
 
Opgradering er:
Helhedstænkning
 
Opgradering skal:
Forøge bygningens kvalitet og værdi
Forbedre oplevelseskvaliteten
Udvide brugsmulighederne
Styrke kommunikationen
Nytænke driften