INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt

Baggrund

Center for Idræt og Arkitektur udvalgte i efteråret 2005 Fryndesholmhallen i Fynshav på Als til at være pilotprojekt for aktivitetsrum.dk. Hallen stod foran en helhedstænkende opgradering og ønskede at skabe rammer for flere brugergrupper og aktiviteter.  


Proces

Center for Idræt og Arkitektur stod for at planlægge et workshopforløb med de lokale brugere, bygherregruppen og andre interessenter.
Workshopforløbet dannede ramme om de tidlige faser i projektudviklingen og skulle sikre både en behovserkendende og innovativ tilgang til opgaven.

Projekt

Projektets ambition var at fremkomme med et radikalt nytænkende bud på opgradering af standardhallen. Projektet skulle i de tidlige faser udvikles ad flere parallelle spor for at undersøge grundlæggende forskellige tilgange og muligheder. Ideen var at undersøge en række ligeværdige muligheder, der ville gøre brugerne i stand til at erkende nye behov og se muligheder i uventede løsninger.