INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt

Baggrund

Center for Idræt og Arkitektur udvalgte i efteråret 2005 Skærbæk Kommuneskole til at være pilotprojekt for aktivitetsrum.dk. Skolens gymnastiksale og udendørsområder stod foran en helhedstænkende opgradering og det var ønsket at skabe rammer, der kunne udfordre eleverne og inspirere til mere fysisk aktivitet og bevægelse i hverdagen.

Proces

Center for Idræt og Arkitektur stod for at planlægge et workshopforløb med lærere, elever og lokale interessenter.
Workshopforløbet dannede ramme om de tidlige faser i projektudviklingen og skulle sikre en både behovserkendende og innovativ tilgang til opgaven.

Projekt

Projektets ambition var at fremkomme med radikalt nytænkende bud på opgradering af gymnastiksale og udendørsområder indenfor et meget stramt budget. Projektet skulle i de tidlige faser udvikles ad flere parallelle spor for at undersøge forskellige tilgange og muligheder. Ideen var at undersøge en række forskellige scenarier for derigennem at hjælpe brugeren til at prioritere indenfor en begrænset økonomisk ramme samt at se muligheder i uventede løsninger.