INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Projektafklaringer

Inden starten på et opgraderings- og byggeprojekt er det væsentligt at afklare projektets type, ambition, forudsætninger, økonomi og styring. Afsnittets formål er især at hjælpe bygherren til at blive opmærksom på de mange problemstillinger, et projekt og byggeforløb kræver, fra håndtering af brugerinddragelse og samarbejdsform til definering af en beslutningsstruktur og budgetramme.