INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

At opfange behovet for fornyelse.

Et projekt kan udspringe fra mange kilder:
”Der mangler plads”, ”Vi vil have nye muligheder”, ”Taget skal skiftes”. ….. er bare eksempler på nogle af de motivationer, man kan have for at starte et byggeprojekt.
Når man skal renovere eller ombygge, er det fornuftigt at tage helheden i betragtning og opgradere anlægget, så det kan rumme nutidens behov og fremtidens krav.
 
Det vil ofte være en mindre gruppe, der først opfanger behovet for forandringer, og når den første idé til et nyt projekt begynder at tage form, følges den med stor begejstring af den kreds, der fra starten har været involveret. Det er dog vigtigt at huske på, at andre kan have andre idéer, som er lige så relevante at udvikle.
 
”Entusiasmen for én idé må ikke overskygge alle andre idéer”
 
Særligt indenfor offentligt byggeri har de, der udvikler et projekt, en forpligtelse til at optimere og fremtidssikre den fælles investering.
 
”Alle sten skal vendes”
 
Professionelle rådgivere, der er vant til at gennemføre bygge- og opgraderingsprocesser, kan være en stor hjælp, når de mange tråde skal holdes og samles.
 
Når et projektforløb opstartes, er der behov for tidligt at planlægge et procesforløb, som alle kan forholde sig til. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at tidlige beslutninger om projekttype, tidsramme og samarbejdsform kan ændres i takt med, at indsigten bliver større. Man må ikke hænge fast i den første procesplan for planens egen skyld.
 
”Det skal løbende vurderes, om arbejdet bedre kan gribes an på en anden måde”