INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Projekt organisation

Afklaring om projektets organisation er første vigtige skridt på vejen til at komme frem til et godt og velgennemført byggeprojekt. Projektorganisationen er hele det set-up, der sikrer gennemførelsen af projektet. Personer, grupperinger, strukturer og aftaler indgår alt sammen i projektorganisationen. Det er vigtigt på et tidligt tidspunkt at skabe afklaring omkring projektorganisationen, så alle er klar over hvem, der har hvilke kompetencer, beføjelser og ansvarsområder.