INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Bygherreorganisation

Den gruppe, der varetager et projekts økonomiske og juridiske bygherrefunktion kan, i forbindelse med idrætsbyggeri, være en blandet flok. Repræsentanter for en selvejende institution, lokalpolitikere, foreningsfolk og repræsentanter for lokalområdet kan gøre ’Bygherren’ til en sammensat størrelse. Det kan være svært for udenforstående rådgivere at overskue de mange repræsentanter og de mange forskellige dagsordener. Det er derfor en god idé, at lokalkendte udpeger alle, som kan have en formel eller uformel indflydelse på projektet. Derved får man et godt grundlag for at beslutte, hvem der skal træde ind i den officielle bygherregruppe.
Kortlægningen af bygherregruppen kan være en del af en interessentanalyse.