INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Beslutningsstruktur

Når bygherregruppen er sat sammen, er det første skridt at skabe en beslutningsstruktur, der afklarer, hvem der kan træffe beslutninger om hvad og hvilke beslutninger, der eventuelt kan uddelegeres til personer udenfor bygherregruppen. Samtidig skal det undersøges, om der er personer med vetoret. Ud fra bygherregruppen dannes der typisk en styregruppe, der varetager den løbende proces og holder møder med faste intervaller.
 
Det letter kommunikationen, hvis bygherregruppen udpeger en talsmand eller kontaktperson, som varetager kontakten til alle udenfor bygherregruppen og sikrer, at gruppen taler med én stemme. Talsmanden skal kunne repræsentere bygherregruppen i de fleste forhandlinger.
 
Andre specialfunktioner, som ansvar for økonomi, myndighedskontakt eller brugerinddragelse, kan også være gode at uddelegere til bestemte medlemmer af bygherregruppen.
 
I større projekter beder bygherregruppen ofte en professionel bygherrerådgiver om at varetage bygherrens juridiske og økonomiske interesser gennem hele forløbet.
 
Bygherrerådgiveren varetager bygherres samlede interesser, men må ikke forveksles med en procesleder.