INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Brugerinddragelse

Brugerinddragelsen har grundlæggende to formål:

At udvikle det projekt der, bedst muligt, tilgodeser 
flest mulige behov nu og i fremtiden.  

At sikre alles entusiastiske opbakning til projektet.

Især i projekter, der drejer sig om ombygning og opgradering af eksisterende bygninger, er det oplagt at lade brugerne få indflydelse på udviklingen af de faciliteter, som de benytter og fortsat skal benytte efter en opgradering. Brugerne er samtidig uundværlige, fordi de hver især har en ekspertviden om deres egen brug af faciliteterne. De nuværende brugere kan dog ikke forventes at have opmærksomheden rettet mod eventuelle nye brugergrupper og nye behov, der kan opstå i fremtiden. Det er derfor nødvendigt at udpege en talsmand for nye brugergrupper og fremtidige behov.
Ved at inddrage brugerne i udviklingen af projektet sikres det samtidigt, at de føler ejerskab til det endelige projekt. Det vil både højne det lokale engagement i planlægnings- og udførelsesfasen og smidiggøre den fase, hvor anlægget skal tages i brug og vinde anerkendelse blandt de lokale borgere og brugere.