INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Bæredygtighed

Bæredygtighed skal indtænkes tidligt i processen og projektet.
Et bæredygtigt anlæg skabes først og fremmest gennem de fysiske rammer. Det bygningsmæssigt udgangspunkt skal tager afsæt i en bæredygtig tankegang, først derefter kan eventuelle tekniske tiltag tilføjes.
Ved at arbejde med "Integreret energidesign" fra projektets start, opstår der mulighed for at opnå en høj grad af bæredygtighed 

Se bæredygtige aktivitetsrum.dk