INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Samarbejdsform

Valget af samarbejdsform og udbudsform er vigtigt, for at projektet kan forløbe på en måde, der passer bedst til bygherrens ønsker om enten at uddelegere eller selv varetage opgaver og ansvar.
Den afgørende forskel ligger i, hvor meget arbejde og ansvar der uddelegeres til professionelle rådgivere og entreprenører, og hvor meget de lokale kræfter skal stå for i planlægningen og udførelsen. De forskellige udbudsformer har forskellige fordele og ulemper.
 
I udviklingsprojekter er der samtidig forskel på, hvordan samarbejdet bør organiseres i henholdsvis de tidlige og sene faser.
 
Generelt bør eksperter og rådgivere involveres så tidligt som muligt, så de fra starten kan deltage i dialogen med brugere og borgere.