INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Standardprojekter  

I et standardprojekt handler det først og fremmest om at få etableret flere faciliteter af en velkendt type, man allerede selv har, eller kender andre der har, som f.eks. en ”hal 2”. Initiativtagerne mener at kende behovene - og løsningen på forhånd. Energien bruges derfor på at skaffe finansiering, godkendelse fra myndighederne og gennemføre en projektering.
Standardprojekter kan styres og gennemføres af rådgivere og producenter, som har erfaring fra andre identiske projekter. De fleste forhold kan aftales på forhånd og indføjes i en kontrakt.