INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Udviklingsprojekter

I et udviklingsprojekt arbejder man med at udvikle nye idéer til både indholdet og udformningen af projektet. Målet med projektet er ikke fastlagt på forhånd. Det gør projektforløbet mere uforudsigeligt og medfører en række udfordringer for både bygherren og rådgiverne.
Særligt de tidlige faser af et udviklingsprojekt kræver tid og en særlig processtyring. Rådgiverne skal have erfaring med denne type projekt. De skal kunne afdække nye behov og sideløbende skitsere flere forskellige alternative forslag. Bygherren skal involvere sig aktivt langt hen i forløbet og kan ikke overlade projektet til andre gennem indgåelse af tidlige kontrakter.