INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Kombinationsprojekter

Kombinationsprojekter er projekter, der kombinerer standardprojektet med udviklingsprojektet.
Kombinationen kan udover at kombinere forskellige procesformer også koble innovationsløsninger med standardløsninger. Det er i den forbindelse væsentligt tidligt at klarlægge, hvad der er standard og hvad, der er innovation, så hovedparten af energien kan bruges på at udvikle de nye løsninger, mens standardløsningerne kan overlades til erfarne aktører.
Udviklingsprocessen og udviklingen af innovative løsninger i de tidlige faser stiller de samme krav til bygherren og rådgiverne som i et udviklingsprojekt.