INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Mindre projekter

Mindre projekter, skal ifølge EU ´s Tjenesteydelsesdirektiv ikke nødvendigvis udbydes i en projektkonkurrence. Projektet er undtaget, hvis de samlede udgifter til rådgiverydelser (inkl. bygherrerådgivning) ikke overstiger kr. 1.753.926,- (2005). Se aktuelle tal på www.ks.dk
Ved mindre projekter vil det ofte være bygherrens styregruppe eller lignende, der organiserer det praktiske arbejde med at nedsætte arbejdsgrupper, indkalde til borgermøder og involvere tekniske rådgivere. Det er - også i små projekter - en god idé at konsultere en procesrådgiver, som i opstartsfasen kan give gode råd om, hvordan brugerinddragelsen og udviklingen af projektet skal tilrettelægges.
I mindre projekter er der få formelle afgrænsninger mellem de enkelte faser i forløbet. Især i de tidlige faser i et mindre projekt er der derfor god mulighed for, at beslutninger truffet tidligt i forløbet, kan ændres i takt med, at arbejdsgruppen får nye erkendelser. Et mindre projekter egner sig derfor godt som udviklingsprojekt.