INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Større projekter

Større projekter, hvor offentlig anlægs- eller driftsfinansiering udgør mere end 50 %, skal iht. EU´s Tjenesteydelsesdirektiv udbydes i en projektkonkurrence. Det gælder, hvis projektets samlede udgifter til rådgiverydelser (inkl. bygherrerådgivning) overstiger kr. 1.753.926,- (2005). Se aktuelle tal på www.ks.dk
Det indebærer, at arkitekten, som skal tegne og opføre det endelige projekt, skal findes gennem en arkitekt- eller totalentreprisekonkurrence og derfor ikke kan deltage i projektets idéudvikling fra starten. I stedet kan bygherren eventuelt udpege en særlig ”programarkitekt”, der sammen med brugerne kan stå for at illustrere, konkretisere og prioritere de ønsker og idéer, der er til projektet.
Da der ofte vil være mange interessenter på spil, kan det være en god idé at engagere en erfaren bygherrerådgiver eller proceskonsulent til at stå for planlægningen og gennemførelsen af hele udviklingsforløbet, med oplæg til visioner, inddragelse af brugere og udformning af et byggeprogram.
En erfaren rådgiver har gode forudsætninger for at vurdere, hvordan man bedst inddrager de rigtige interessenter på det rigtige tidspunkt og med den rigtige dagsorden.