INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Brugere vs. Borgere

Når man taler inddragelse, er der forskel på gruppen af brugere og gruppen af borgere. Brugerne er dem, der i dag er aktive i anlægget, og dem der i fremtiden ønsker at være aktive i anlægget. De vil have nogle særlige ønsker om at præge projektet i en retning, som understøtter deres egne behov. Borgerne er en bredere gruppe, der ikke nødvendigvis alle er aktive i anlægget og måske heller ikke umiddelbart forventer at blive det. De kan være interesserede i at blive inddraget i projektet, fordi det har almen, lokal relevans. De kan samtidig sikre en almen opbakning og komme med idéer til nye aktiviteter.