INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Planlægning af brugerinddragelse

Ved mindre projekter vil det ofte være bygherrens styregruppe, der organiserer det praktiske med at nedsætte arbejdsgrupper, indkalde til borgermøder og involvere de relevante parter. Det er altid en god idé at konsultere en procesrådgiver med erfaring i brugerinddragelse, som kan give gode råd til, hvordan udviklingen af projektet skal tilrettelægges.
I større projekter er det almindeligt at bede en professionel rådgiver - eller en gruppe af rådgivere - om at stå for planlægningen og gennemførelsen af hele udviklingsforløbet med oplæg til visioner, inddragelse af brugere og udformning af et byggeprogram. Erfarne rådgivere har gode forudsætninger for at vurdere, hvordan man bedst inddrager de rigtige interessenter på det rigtige tidspunkt og med den rigtige dagsorden.
Borgere med lokalkendskab skal dog altid involveres i at udpege relevante brugere. (Interessentanalysen)