INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Interessentanalyse (Borger/bruger)

Ved starten af et projekt er det vigtigt at foretage en grundig kortlægning af, hvem der bliver berørt af projektet. I mindre projekter kan interessentanalysen udføres af lokale borgere, mens det i større og mere komplekse projekter er bedst at overlade det til en professionel rådgiver.
 
Interessenterne opdeles i forhold til, om de har en tæt eller en løs forbindelse til projektet og i forhold til tre overordnede kategorier:
 
Gruppe 1: Alle, der påvirker eller påvirkes af projektet eller processen.
Det vil typisk være den gruppe, der: Deltager i projektarbejdet, leverer arbejdskraft, viden, kunnen og ressourcer samt de personer, grupper eller institutioner som gennem processen berøres, generes, lider afsavn, får udbytte eller ændrede forhold.
 
Gruppe 2: Alle, der påvirker eller påvirkes af resultatet/produktet.
Det vil typisk være dem, der: Betaler for resultatet skal acceptere det, anvende resultatet, evaluere det, samt de, der berøres, bemærker, generes, lider afsavn, får udbytte, får ændrede forhold af resultatet.
 
Gruppe 3: Alle de brugere, som i dag ikke kendes, men som i fremtiden kunne tænkes at have interesse i projektet.
Da gruppen ikke er kendt på forhånd, må andre repræsentere denne gruppe og varetage de mulige behov.