INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Informeres, medvirke eller beslutte?

Når man har dannet sig et overblik over de personer, der har interesse i projektet, kan man begynde at vurdere på hvilken måde, de skal involveres i udviklingen af projektet.
Vurderingen kan basere sig på enkeltpersoners kompetencer, menneskelige egenskaber, sociale egenskaber eller formelle status, ligesom den kan baseres på gruppers forskellige muligheder og ressourcer.
 
Der kan opsættes tre niveauer for brugerinddragelse. Den indflydelse, brugerne gives på projektet, må nøje overvejes.
 
Skal de informeres løbende om de løsninger og beslutninger, der fremkommer?
 
Skal de medvirke aktivt i arbejdet med at kortlægge behov og udvikle løsninger?
 
Skal de være med til at tage beslutninger om projektet?


 

WITRAZ Arkitekter 


Det er vigtigt tidligt at gøre det klart for interessenterne, hvordan de kan forvente at blive inddraget og ikke mindst hvordan, de ikke kan forvente at blive inddraget. Hvis de regner med at skulle tage beslutninger og kun bliver informeret, kan det udløse stor utilfredshed og modvilje mod projektet.