INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Hvad indeholder brugerinddragelse ?

Det er afgørende at se brugerinddragelsen som en del af den kreative proces. En proces, der handler om at finde frem til hidtil ukendte muligheder og skabe et grundlag for at nye idéer kan realiseres.
Selvom de fleste brugere mener, at de kender deres egne behov, har de fleste ikke tænkt særligt langt frem i tiden eller uden for de rutiner, de befinder sig i i dag. Hvis man vil bygge til fremtiden, er det derfor afgørende, at brugerinddragelsen også ses som en mulighed for at afdække de behov, brugerne ikke selv er bevidste om eller behov, der kan vise sig om 5 år.
Brugere kan have svært ved at formulere præcise ønsker til stemninger og æstetik, medmindre de kan henvise til eksempler, de kender. Lidt forenklet kan man sige at:
”brugerne ikke ved, hvad de vil have, før de har set, hvad de kan få”.
For at give brugerne nogle konkrete billeder og løsninger at forholde sig til kan det i start-fasen være en god idé at involvere en arkitekt, som kan indsamle relevante referencebilleder og lave skitser af forskellige muligheder. Man skal i den forbindelse være meget opmærksom på, at både arkitekter og brugere kan blive låst fast af at betragte den første skitse som en tidlig udgave af den færdige løsning. Det er derfor vigtigt, at der hele tiden arbejdes med flere alternative løsningsmuligheder.