INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Hvad kan brugerne bidrage med?

Brugerne og borgerne skal først og fremmest give udtryk for deres drømme, ønsker og behov til det nye projekt. Drømmene bruges som udgangspunkt for at skabe en fælles vision for det nye anlæg, mens behovene skaber udgangspunkt for en mere konkret udformning af anlægget.
I det omfang brugerne er klar over deres ønsker og fremtidige behov, kan det være svært at formidle dem. Derfor forholdes ønsker og behov ofte til noget, man kender i forvejen, og en større drøm ender måske med at blive udtrykt som ”flere badmintontimer i hallen” eller ”40 m2 omklædningsrum ekstra”. For at få mere detaljerede udsagn om, hvilke stemninger brugeren foretrækker, hvad brugeren kan lide, og hvordan anlægget egentlig anvendes, kan det være nødvendigt at ”gå en omvej”, når man spørger til ønsker og behov.
Man skal i højere grad spørge til, hvad brugerne gør og mindre til, hvad de vil have.
Arkitekter og andre professionelle rådgivere kan omsætte disse beskrivelser af aktiviteter og situationer til nye faciliteter.
Brugerne bidrager med drømme og visioner men ikke med svar og løsninger