INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Faldgrupper og gode råd

Kilde: Brugerdialog for bedre byggeri. Lokale- og Anlægsfonden, 2005.

Faldgrubber ved brugerinddragelsesprocesser

 • Brugerne kender ikke på forhånd alle deres behov - det er derfor ikke nok at spørge til disse
 • Afvis ingen idéer på forhånd - prioriter senere
 • Vær opmærksom på, at nogle interessenter kan overdrive deres behov
 • Lad ikke de stærkeste grupper tage magten over hele projektet – tag hensyn til de svage parter
 • Undgå taber- og vindersituationer – prioriter i fællesskab
 • Byg ikke til fortiden – men til fremtiden
 • Det er lige så vigtigt at tage hensyn til driftsomkostningerne som til anlægsudgifterne
 • Lad ikke tilsyneladende uløselige forhindringer bremse processen – undersøg dem og kom videre
 • Sørg for at hele lokalsamfundet – og ikke kun projektets inderkreds – involveres og følger med i projektet
 • Inviter hele lokalsamfundet til at deltage i arbejdet – de ved ikke, de er velkomne, før de inviteres
 • Glem alt om gamle ”krige”
 • Skab tilfredshed blandt alle
 • Stærke personer repræsenterer ikke nødvendigvis brede grupper
 • Ildsjæle er guld værd – men kan brænde ud
 
 
Gode råd til brugerinddragelsesprocessen

 • Etabler en lokal styregruppe med beslutningskompetence
 • Sørg for at sikre den politiske opbakning
 • Skab et økonomisk grundlag, der sikrer en grundig inddragelsesproces med mulighed for professionel bistand og rådgivning
 • Engagerer de lokale i projektet – prik til dem med særlige kompetencer
 • Inddrag rådgivere (proceskonsulenter, arkitekter, ingeniører, idrætskonsulenter) tidligt i processen
 • Vælg rådgivere med omhu – det er et stort marked
 • Inddrag alle interessenter tidligt i processen
 • Vær ærlig omkring hvilken form for involvering, brugerne kan forvente
 • Tag på studietur - besøg andre projekter, der har været gennem samme proces
 • Hold engagementet oppe med sociale sammenkomster
 • Tag konflikter i opløbet
 • Eliminer så mange fordomme som muligt – så tidligt som muligt
 • Udnyt de lokales engagement – det er projektets hjerteblod
 • Tro på det – hele tiden

 

Læs mere om brugerinddragelse:
Brugerdialog for bedre byggeri. Lokale- og Anlægsfonden, 2005.