INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

De tidlige faser

I et udviklingsprojekt bliver selve målsætningen for projektet skabt under arbejdet med projektet i de tidlige faser. Dette arbejde - hvor mange muligheder afprøves, forkastes og raffineres - kan ofte virke komplekst og uden konstant fremdrift. Erfaringerne viser, at denne type udviklingsarbejde foregår mest konstruktivt i grupper, der involverer de lokale interessenter og baserer sig på samarbejde og tillid.
Når det ikke er ønskeligt eller muligt at definere målet på forhånd, må interessenterne drage af sted på ”rejsen” sammen for at komme det samme sted hen.
Professionelle procesledere kan være ”rejseledere”, der sikrer, at alle kommer med, men de kan ikke ”hjembringe” løsningerne.
Samarbejdsformer som partnering i workshopforløb, styret af erfarne procesledere, er derfor at foretrække i de tidlige faser af udviklingsprojekter.
I standardprojekter, hvor målet er defineret på forhånd, kan alle samarbejdsformer anvendes - også i de tidlige faser.