INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Procesmodeller i de tidlige faser

Valget af procesmodel i de tidlige faser afhænger af det enkelte projekts type, størrelse og af lokale forhold. Arbejdet i de tidlige faser kan organiseres på mange måder - her beskrives tre forskellige typer

Den tværfaglige gruppe
Projektlederen
Det kunstneriske udviklingsarbejde
 
Forskellene består fortrinsvis i, hvordan erkendelsen af behov kombineres med udviklingen af mulige løsninger og i hvordan, man opbygger ny viden.
I de tidlige faser af et udviklingsprojekt kan der ikke følges en lige vej fra A til B - fordi målet ikke er kendt på forhånd.
De tre modeller forudsætter derfor alle, at en del af arbejdet består i at udvikle selve målet for projektet.