INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Tværfaglige gruppe

I den tværfaglige gruppe er flere mennesker fælles om at dele ansvaret og udføre arbejdet i udviklingen af projektet. Gruppen kan være sammensat af mange eller få, eksperter og lægfolk. Det særlige kendetegn er, at alle medvirker på lige fod.
Formen egner sig især godt til projekter af en vis størrelse, hvor mange muligheder skal undersøges grundigt, eller hvor lokale brugere og borgere gerne vil medvirke meget aktivt i udviklingen af projektet.
Forudsætningen er, at det politiske og bevilgende niveau er indforstået med at tildele gruppen beslutningskompetence og ansvar.

Fordele

  • Der er stor og bred viden til rådighed internt i gruppen
  • Eksperter og lægfolk deltager i samme forum og kan lære af hinanden
  • Projektet udvikler sig hele tiden i en retning, som mange er enige om
  • Der er tæt kontakt mellem dem, der udvikler, og projektets bagland

Ulemper

  • Det kan være svært at skabe fremdrift i en stor gruppe
  • Når alle informationer skal kunne deles med gruppen, forsvinder de finere nuancer
  • Deltagernes præferencer og forpligtelser overfor baglandet gør det svært at skabe nyt
 
Sammensætning af gruppen
Den tværfaglige gruppe kan sammensættes ud fra to hovedprincipper:
Gruppen er et professionelt team, der består af eksperter fra forskellige fagområder. Arkitekter, ingeniører, sociologer, proceskonsulenter, m.fl. arbejder tæt sammen om at undersøge projektets muligheder og inddrager i nødvendigt omfang de lokale brugere og borgere i denne undersøgelse. Hvis teamet har erfaring fra andre fælles projekter, kan der relativt hurtigt skabes avancerede løsninger.
Gruppen er sammensat af professionelle fagfolk og repræsentanter for borgere og brugere. Arkitekter, ingeniører, idrætsudøvere og øvrige brugere arbejder sammen om at undersøge mulighederne med fokus på de særlige lokale forhold. Gruppen vil sandsynligvis arbejde relativt langsomt, men til gengæld vil løsningerne hele tiden være sikret en lokal opbakning.
 
Arbejdsmetoder
I det professionelle team vil medlemmerne hver især undersøge problemstillinger og muligheder indenfor deres respektive fag og med jævne mellemrum holde møder, hvor de udveksler deres viden og diskuterer mulige løsninger. Der kan også undervejs afholdes workshopper, hvor lokale interessenter konfronteres med midlertidige resultater og undersøgelser for til gengæld at bidrage med reaktioner og idéer.
 
I gruppen, der både består af professionelle og lægfolk, vil hovedaktiviteten være en række workshopper, hvor deltagerne udvikler og prioriterer idéer, behov og mulige løsninger. I perioderne mellem disse workshopper konkretiserer arkitekter og ingeniører løsningerne, og lægfolkene får evt. til opgave at undersøge de lokale muligheder og præferencer i baglandet.
 
Kommunikation
I den tværfaglige gruppe er en direkte kommunikation mellem alle parter mulig, da deltagerne alle er til stede på møder og workshopper.
Det er afgørende, at kommunikation ikke alene foregår på et abstrakt sprogligt plan, men i lige så høj grad ud fra afprøvninger i konkrete omgivelser og gennem tegninger og modeller.