INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Projektlederen

Det er en klassisk strategi at overlade de tidlige faser af projektudviklingen til en projektleder.
Normalt er der tale om en konsulent eller en bygherrerådgiver, der påtager sig at indhente de lokale ønsker til projektet gennem interviews og spørgeskemaer. Ud fra de indhentede oplysninger sammensætter rådgiveren et realiserbart kompromis, der også tilfredsstiller det politiske niveau.
Projektlederen kan også inddrage konkrete løsningsforslag i undersøgelsen, hvis han involverer arkitekter og ingeniører i arbejdet helt fra starten. Jo flere han inddrager, jo mere får han en rolle som procesleder. Projektlederen kan være et godt valg, hvor bygherren ønsker en stram styring.
 
Fordele

  • Projektlederen kan hurtigt og for få ressourcer indsamle de lokale ønsker
  • Projektlederen kan efter behov involvere såvel professionelle rådgivere som brugere
  • Projektlederen kan rette projektets kurs efter politiske og økonomiske signaler
  • Projektlederen er en formidler, der ikke selv bidrager med indhold og visioner til projektet. Derfor kan han være neutral og loyal overfor alle parter
 
Ulemper

  • Projektlederen afdækker ofte kun de behov, der allerede er kendte
  • Projektlederen kan udgøre et filter mellem afdækningen af behov og udviklingen af løsninger
  • Projektlederens formidlerrolle kan svække hans engagement og stræben efter det unikke. Projektet kan på den baggrund ende med i højere grad at afspejle et politisk kompromis end den optimale løsning
 
Kompetencer
For at overskue processen og navigere mellem interessenterne så resultatet løfter sig over den laveste fællesnævner, må projektlederen have følgende kompetencer:
Han skal beherske en vifte af metoder til at afdække behov, herunder også skjulte behov.
Han skal kunne kommunikere med både lægfolk og professionelle og konstant sørge for et højt informationsniveau.
Han skal kunne indhente og sortere viden både i form af abstrakte visioner og i form af konkrete forslag til løsninger.
Han skal have et netværk af relevante fagfolk, som han kan inddrage i arbejdet.
Han skal kunne navigere på det politiske niveau og kommunikere projektets kvaliteter til beslutningstagerne.
 
Arbejdsmetoder
Projektlederen vil typisk starte med at kortlægge de udtalte lokale forventninger til projektet og konsultere de økonomiske beslutningstagere.
Herefter kan han gennemføre en grundigere interessentanalyse og udvælge de centrale interessenter.
Han kan så etablere et diskussionsforum for interessenterne eller alternativt gennemføre individuelle interviews med interessenterne.
Hvis der etableres et diskussionsforum, kan møderne formes som workshopper, hvor projektlederen rejser en række temaer og involverer eksterne rådgivere til at konkretisere temaerne efter behov.
Projektlederen kan også selv videregive informationer fra interessenterne til f.eks. en arkitekt, som så får til opgave at skabe konkrete løsningsskitser ud fra oplysningerne.
Til sidst samler projektlederen trådene i en rapport, som kan være illustreret med konkrete skitser af løsningsforslag.
Rapporten kan være et konkurrenceprogram til en projektkonkurrence.
 
Kommunikation
Projektlederen sidder som en ”edderkop” midt i spindet, og størstedelen af kommunikationen går gennem ham. Han skal derfor være god til at sortere informationerne varsomt og videregive dem loyalt. Det kan være en fordel for projektlederen at etablere direkte kommunikation mellem f.eks. en arkitekt og brugerne, så de sammen kan evaluere konkrete løsninger, der vanskeligt lader sig kommunikere sprogligt.