INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektafklaringer

At opfange behovet

Projektorganisation

Bygherreorganisation
Beslutningsstruktur

Projekttype

Standardprojekter
Udviklingsprojekter
Kombinationsprojekter
Etapedeling

Projektstørrelse

Mindre projekter
Større projekter

Brugerinddragelse

Brugere vs. Borgere
Planlægning
Interessent analyse
Informeres, medvirke, beslutte?
Indhold
Bidrag
Faldgrupper og gode råd

Bæredygtighed

Integreret Energidesign

Samarbejdsform

De tidlige faser
Procesmodeller
Tværfaglig gruppe
Projektleder
Kunstner
  De sene faser
Fagentreprise
Hovedentreprise
Totalentreprise
Partnering
Frivilligt arbejde

Etapedeling

Bygherregruppen skal tidligt overveje, om de aktuelle behov og økonomiske muligheder gør det oplagt at bygge hele projektet på en gang, eller om det er mere realistisk at udbygge projektet i etaper. Hvis der skal bygges i etaper, er det afgørende at tænke etapedelingen ind i projektets idégrundlag og udformning fra starten. Det er også en god idé tidligt at undersøge hvilke faktorer, som selvbyg, årstider eller brug af eksisterende faciliteter, der påvirker tidsrammen for projektet.