INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Projektfaser

Alle byggeprojekter gennemløber flere faser fra de første idéer over skitsering til konkretisering, projektering og opførelse.
Arkitekter, ingeniører og øvrige rådgivere definerer deres ydelser i henhold til disse faser. Det er derfor nødvendigt som bygherre at være bekendt med de forskellige fasers indhold, beslutninger, omfang og økonomi.