INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Opstart

Projekter starter nogle gange hos græsrødderne og nogle gange øverst i det bevilgende hierarki.
Det er fælles for begge situationer, at opstarten er afgørende for, hvordan projektet senere kommer til at udvikle sig. Som i et gartneri er det afgørende, hvilket frø man sætter til at spire, og hvordan man sørger for, at spiren overlever.
Opstartsfasen er et kaotisk tidsrum, som det er svært at strukturere, men her er nævnt nogle spørgsmål, som er gode at overveje.