INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

De første idéer

Når de første idéer til et nyt projekt begynder at spire frem i en forening eller blandt en gruppe borgere, bliver det hurtigt nødvendigt at overveje, hvordan projektet bedst kan udvikles og sikres maksimal opbakning. For at bringe projektet videre i f.eks. et politisk system er det ofte nødvendigt at finde på et navn og udforme en kort beskrivelse, så alle kan forstå, hvad det handler om. Idéudviklingen risikerer dog at gå i stå allerede her, fordi projektet bliver låst af en forsimplet titel. De første idéer kan beskrive vigtige behov gennem nødvendige forenklinger, men de skal udfordres og suppleres af andre idéer for at blive til et egentligt projekt.