INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Økonomi

Ved opstarten af et projekt kan man vælge forskellige principper, der forbinder projekt og økonomi.
Form følger finansiering.
Her fastlægges tidligt en økonomisk ramme, og opgaven går så ud på at skabe det bedst mulige projekt indenfor denne ramme.
Finansiering følger form.
Her arbejder man fra starten på at skabe det bedst mulige projekt, som kan begejstre investorer og bevilgende myndigheder, og man forsøger så efterfølgende at skaffe den nødvendige kapital til at realisere projektet.
 
Det første princip er det mest traditionelle, mens det sidste princip kan egne sig godt til et udviklingsprojekt, hvor målet dannes undervejs.
 
Der er en række muligheder for at skaffe finansiering til projektet, herunder kommunale bevillinger, husstandsindsamlinger i lokalområdet, sponsoraftaler med lokale firmaer, fondsansøgninger og lån.
 
For at afklare forhold omkring økonomien er det nødvendigt at opstille et anlægsbudget, et finansieringsbudget og et driftsbudget.
 
Læs mere om økonomi og finansiering i
Aktivitets- & Kulturhuse – fra idé, til virkelighed, til dagligdag. DGI, 2000

Eller se mere på
www.loa-fonden.dk
www.dgi.dk