INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Rammer

Tidsrammen for gennemførelsen af et projekt er for det meste tæt forbundet med finansieringen.
Der presses ofte på for at få realiseret et projekt hurtigt, når økonomien er på plads. Det er dog vigtigt at tage sig god tid til at komme igennem alle faser.
 
Det er bedre at få realiseret det rigtige projekt lidt senere end at få realiseret det forkerte projekt hurtigst muligt.
 
Særligt de tidlige faser i et udviklingsprojekt kan tage længere tid, end man umiddelbart tror, hvis de skal føre til nytænkning.
Det er vigtigt at lave en tidsplan tidligt i forløbet, men ligeså vigtigt at denne tidsplan kan ændre sig afhængigt af projektets udvikling.