INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Valg af rådgivere

Valget af rådgivere afhænger af projekttypen, projektstørrelsen, udbudsformen og eventuelle præferencer i bygherregruppen.
Man må overveje, om initiativet skal overlades til nogle få professionelle rådgivere og et par udvalgte ildsjæle, der tager ansvaret og sikrer en stabil og målrettet fremdrift. Eller om man foretrækker, at projektet bredes ud til mange brugere og interessenter, der under vejledning af en procesrådgiver udvikler og realiserer projektet.
 
Ved valg af rådgiver bør man ikke kun overveje formen men også hvilke typer firmaer, der i den konkrete situation er mest relevant. De valgte rådgivere vil sætte deres præg på projektet. Især arkitekten, som er den, der ”fører pennen”, har afgørende indflydelse på projektets udformning og processens forløb. Der er stor forskel på forskellige arkitekters kompetencer, arbejdsmetoder, forcer og arkitektonisk standpunkt. Derfor er det nødvendigt nøje at overveje, hvilken type arkitekt man ønsker at inddrage i projektudviklingen.
Man kan opstille fire typer af arkitekttegnestuer.

  • Den universelle lokale tegnestue med alsidige erfaringer og lokalt kendskab. 
  • Den procesorienterede tegnestue med erfaring i brugerinddragelse i de tidlige faser.
  • Den specialiserede tegnestue med særlig erfaring indenfor idrætsbyggeri.
  • Den kunstnerisk orienterede tegnestue med høj faglig profil og fokus på unikaprojekter.
     
    Én type arkitekt kan være den bedste til at varetage de tidlige faser, mens en anden type kan være bedre egnet til at tage sig af de senere faser. Valget bør finde sted på baggrund af en åben diskussion i bygherregruppen og måske en interviewrunde med forskellige typer arkitekter.