INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Uforudsigelighed, fremdrift og fremtidssikring

Jo højere ambition interessenterne har om at skabe noget virkeligt nyt eller noget virkeligt særligt, jo mere uforudsigelig vil udviklingsprocessen blive. Forudsætninger, man i starten tager for givet, kan blive ”vendt på hovedet” i løbet af den kreative proces, hvor man søger efter de helt rigtige løsninger.
Særligt i de tidlige faser kan det se ud som om, der er tilbageskridt i stedet for fremdrift. En grundig proces, hvor alle ”sten” vendes flere gange, er den bedste fremtidssikring af et projekt.