INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Viden

Når et projekt skal udvikles, handler det ikke bare om at få gode idéer men også om at skaffe ny viden om de behov og løsninger, man beskæftiger sig med. Informationer om, hvordan idrætsaktiviteten og præferencerne hos de idrætsaktive udvikler sig, kan være afgørende viden at have som grundlag for de allerførste overvejelser om indholdet af et nyt projekt. Undersøgelser omkring denne udvikling laves ofte af interessenter inden for idrætsbyggeriområdet som f.eks. DGI, DIF og Lokale- og Anlægsfonden og kan som regel rekvireres det pågældende sted.
Materiale omkring den generelle udvikling i danskernes idrætsdeltagelse bør suppleres med lokale undersøgelser.
På samme måde kan informationer om nye rekvisitter, klimaanlæg og udnyttelse af dagslys m.m. være vigtige for at forstå de aktuelle arkitektoniske muligheder. Her kan oplysninger på fornydinhal.dk suppleres af arkitekternes viden samt input fra tekniske eksperter i lys, indeklima, akustik m.m.
Hvis tekniske eksperter kontaktes allerede i opstartsfasen, kan de oplyse om hvilke temaer, man skal inddrage i sine tidlige overvejelser og samtidig kommentere de tekniske følger af arkitektens tidlige løsningsskitser.
 
Læs mere om opstart af projekter i
Aktivitets- & Kulturhuse – fra idé, til virkelighed, til dagligdag. DGI, 2000