INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Behovserkendelse

Udtykket ”behovserkendelse” dækker over den antagelse, at behov ikke bare er fastlagte fænomener, der kan kortlægges, men i høj grad kommer til udtryk gennem fornemmelser og uformulerede præferencer, der skal ”lokkes frem i lyset” og erkendes.
Da behovene ikke nødvendigvis er kendte for brugerne, er det nødvendigt at anvende særlige metoder til at formulere og konkretisere behovene.