INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

De kendte/ukendte behov

I idrætssammenhæng vil der altid være en række håndgribelige behov, der kan formuleres som f.eks. ”flere badmintontimer i hallen” eller ”varmere vand i bruserne”. Men hvad der egentlig får folk til at komme i hallen - eller helt blive væk - kan være svært at afdække. Noget af det vanskeligste at afdække er, hvad der skal til for at alle de, der ikke kommer i hallen i dag, vil komme der i fremtiden. De fleste ville ikke vide det, hvis de blev spurgt. Derfor er det en god idé at inddrage lokale brugere og borgere i en proces, hvor de endnu ukendte behov formuleres.