INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Forholdet mellem behov og løsning

”Man ved ikke, hvad man vil have, før man har set, hvad man kan få”. Udsagnet udtrykker i al enkelhed det dilemma, man står over for, når man skal prioritere kravene til et kommende anlæg. Det er muligt, at man ønsker sig et stort omklædningsrum, men hvis det betyder, at der så ikke bliver udsigt til det fri, fordi rummet ligger i vejen, kan man evt. prioritere et mindre omklædningsrum. Prioriteringen af behovene er altså afhængig af de mulige, konkrete løsninger, der kan udvikles til at opfylde de enkelte krav. I de tidlige faser kan man derfor - med fordel - skitsere mulige løsninger, hvor det primært handler om at erkende behov.