INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Forholdet mellem abstrakt og konkret

I et workshop forløb kan borgere være gode til at formulere visioner, såsom ønsket om ”naturlig belysning i alle rum” eller, at ”der skal være aktiviteter døgnet rundt”. Sådanne visioner tjener til at vise, hvilken retning projektet skal bevæge sig i. Men hvis det i den konkrete løsning viser sig, at den naturlige belysning ikke kan laves, uden at halvdelen af idrætsudøverne blændes af modlys, eller at driftsomkostningerne bliver ekstremt høje, når der skal være aktiviteter døgnet rundt, vil man måske alligevel korrigere visionerne lidt.
For at finde den rette balance er det nødvendigt at veksle hyppigt mellem abstrakte visioner og  konkrete løsningsmuligheder.