INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Forholdet mellem program og skitse

I traditionelle byggeprojekter starter man med at beskrive bygherrens behov med ord i et såkaldt byggeprogram. Ud fra kravene tegner arkitekterne løsningsforslag f.eks. i en arkitektkonkurrence. Men hvis de mulige løsninger skal være med til at hjælpe brugerne med at erkende deres behov, er det ikke tilstrækkeligt først at formulere behovene og derefter starte undersøgelsen af de mulige løsninger.
I stedet bør man gå fra skitserne og tilbage til programmet, så behovene kan præciseres endnu bedre. Derefter kan man så atter tegne på løsningerne.