INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Det illustrerede program

De undersøgelser, der laves i de tidlige faser og de konkrete skitser, der har understøttet behovserkendelsen, kan sammenfattes i et såkaldt ”illustreret program”. Det illustrerede program kan danne grundlag for en arkitektkonkurrence eller et almindeligt udbud. Programmet sammenfatter de tidlige faser og indeholder de skitser, der er udviklet, de prioriteringer, der er foretaget, og de udsagn brugere og rådgivere har knyttet til projektet på vej over i de sene faser.