INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        Proces Projekt


Projektfaser

Opdeling i faser

Opstart

Idéen
Økonomi
Rammer
Drift og opførelse
Rådgivere
Uforudsigelighed
Viden

Behovserkendelse

Kendte - Ukendte behov
Behov - Løsning
Abstrakt - konkret
Program - Skitse
Illustreret program

Værkstøjskasse

Mød brugeren
Skab historien
Undersøgelser
Alternativer
Visualiseringer
Proriteringer
Konsekvenser
Illustreret program

Projekt til byggeri

Dispositionsforslag
Forprojekt
Hovedprojekt
Udførelse

Byggeri til dagligdag

Ibrugtagning
Evaluering
Ændringer

Skab historien

Det er vigtigt at skabe ”den gode historie” omkring projektet, idet denne kan sikre dets opbakning i lokalsamfundet og fra politisk side.

Værdi - Mål - Middel

Midt i den mere pragmatiske kortlægning af behov og muligheder er mål og visioner vigtige for at fastholde både ambitionerne og kursen for projektet.
Samtidig har visioner den fare, at de bliver udtalt så mange gange, at de bliver ”sandheden i sig selv”.
 
Det er gavnligt at gå bag om konkret formulerede mål for at se på de værdier, der ligger bag.
 
Værdierne bag målene
Metode
Først formulerer brugerne 3-4 mål for projektet, som f.eks. ”hallen skal være åben for alle”.
Disse noteres vandret ved siden af hinanden midt på en tavle eller et ark papir.
Herefter spørger man: Hvorfor er det vigtigt, at hallen er åben for alle?
Svaret kunne lyde: ”fordi flere af borgerne så ville møde hinanden”.
Dette noteres ovenover visionen
Så spørger man: ”Hvorfor er det vigtigt, at flere borgere møder hinanden?”
Svaret kunne lyde: ”Fordi så er de ikke alene”.
Dette noteres ovenover svaret fra før.
På den måde bliver man ved med at spørge, indtil der ikke er flere svar. Man vil så være nået frem til helt grundlæggende værdier, som måske kan drive projektet i helt nye retninger.


 
Midler til at nå målene
Ved at drive visionerne i modsat retning kan man på samme måde konkretisere midlerne til at opnå målet.
De samme 3-4 mål for projektet står på den vandrette linie midt på tavlen eller papiret.
F.eks. ”Hallen skal være åben for alle”.
Første spørgsmål kunne være: ”Hvordan skabes åbenhed for alle?”
Svaret kunne være ”Ved at have mange forskellige aktiviteter”.
Dette noteres under målet.
Spørgsmålet er så: ”Hvordan skabes mange forskellige aktiviteter?”
Svaret kunne være ” Ved at tilbyde forskellige rum”.
Dette noteres under det tidligere svar.
Spørgsmålet er så: ”Hvordan tilbydes forskellige rum?”
Svaret kunne være ” Ved at skabe fleksibilitet”.
Svaret noteres under foregående svar.
På den måde bliver man ved med at spørge, indtil der ikke er flere svar.  Man vil så være nået frem til helt grundlæggende værdier, der kan hjælpe med til at skabe den hal, man ønsker sig. Disse midler kan måske lægge retningen for projektets udvikling.
Foto af mål - middel i Fynshav

Storytelling

Opgaven med at samle borgernes opbakning til projektet kan gøres lettere, hvis man f.eks. kan skabe en letforståelig, ”stor” fortælling om projektet. Fortællingen kan på en enkel måde være indeholdt alene i navngivningen af projektet som f.eks. ”Globus”, der er et multi-etnisk aktivitetshus. Eller den kan skabes som en lille historie om projektet, byen og brugerne.
En professionel ”storyteller” kan hjælpe med at give liv til den gode fortælling. 

Historien ”Nu her fem år efter……..”

Formål
Øvelsens formål er at få brugerne til at formulere, hvordan en given udvikling af hallen kan påvirke dem.
Deltagere
Brugerne
Anvendelse
Anvendes især i starten af de tidlige faser.
Historien ”Nu her fem år efter…” er god til at få deltagerne til at forestille sig en mulig fremtid og reflektere over denne. Samtidig skabes der et bredere perspektiv. Når deltagerne præsenteres for de andre gruppers ”historier”, vil det fremgå, at der er forskellige udfald af flere mulige fremtidsscenarier.
Metode
Brugerne opdeles i grupper.
Hver gruppe tildeles et skitseret muligt udfald ved opgraderingen af hallen – et scenarium for fremtiden.
Gruppen undersøger scenariets muligheder og potentialer, f.eks. ved gennemførelse af ”prioriteringsspillet” > De konkluderer, hvad der er vigtigt for dette scenarium, hvad dets udfald vil blive og hvad, der er den gode historie i lige netop dette fremtidsbillede.
Præsentationen af den gode historie foregår ved, at en rådgiver, eller en deltager uden for gruppen, ”interviewer” gruppen om scenariet ved at spørge: ”Nu er det fem år siden, I opgraderede jeres hal. Hvordan er det gået siden?”
Gruppen fortæller så om alt det, opgraderingen af hallen har betydet for den, lokalsamfundet, osv.
Intervieweren kan videre spørge ,om der har været problemer, om nogle blev sure, hvordan det går med driften , osv. indtil man synes, at historien er komplet